[1]
Resnik Planinc, T. and Ilc, M. 2010. Izobraževanje za lokalno trajnostno oskrbo s hrano. Dela. 34 (Dec. 2010), 167–186. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.34.167-186.