[1]
Ogrin, D. in Krevs, M. 2015. Ocena vpliva mestnega toplotnega otoka na dolgoročne trende segrevanja ozračja v Ljubljani. Dela. 43 (dec. 2015), 41–59. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.43.41-59.