[1]
Vysoudil, M. et al. 2016. Toplotni stres v urbanem in suburbanem okolju ter njegova prostorska spremenljivost na primeru srednje velikega mesta. Dela. 46 (Dec. 2016), 163–182. DOI:https://doi.org/10.4312/dela.46.163-182.