(1)
Novljan, Živa. Morfometrija in Gostota Vrtač Na Izbranih pobočjih Slovenskega Krasa. dela 2021, 89-108.