(1)
Lampič, B.; Kastelic, A. Prepoznavanje in Evidentiranje Mejic: Preverjanje različnih Metod Na Pilotnem območju Ljubljanskega Barja. dela 2021, 5-51.