(1)
Rogelj, B. Ali Je Nova Ureditev Volilnih Okrajev Za drĹžavnozborske Volitve Ustavna?. dela 2021, 131-155.