(1)
Vintar Mally, K.; Bobovnik, N.; Lampič, B.; Kušar, S. Odnos Kmetov Do Varstva Narave Na Izbranih območjih Suhih travišč V Vzhodni Sloveniji. dela 2021, 157-174.