(1)
Altić, M. Vpliv Blaža Kocena (Blasiusa Kozenna) in Njegovega Geografskega Atlasa Na Razvoj hrvaške šolske Kartografije. dela 2021, 193-218.