(1)
Belec, B. Ugotavljanje Stopnje Razdrobljenosti Kmetijskih zemljišč V različnih Sistemih Poljske Razdelitve V Sloveniji. dela 1989, 64-71.