(1)
Malovrh, V. Gospodarsko Energijski Vidik Pri Geografskem prouńćevanju. dela 1989, 72-79.