(1)
Lovrenčak, F. Pedogeografske Razmere Na Krasu. dela 1989, 140-153.