(1)
Ogrin, D. Vpliv Padavinskih in Temperaturnih Razmer Na širino Letnic črnih Borov (pinus Negra) V Submediteranski Sloveniji. dela 1989, 163-173.