(1)
VriĊĦer, I. Razmestitev Obrtne Dejavnosti V SR Sloveniji. dela 1989, 208-217.