(1)
Klemenčič, M. M. Družbenogospodarski Prehod V Sloveniji. dela 1989, 230-243.