(1)
Černe, A. Sodobni načini Geografskega proučevanja značilnosti Prometnih omrežij. dela 1989, 244-253.