(1)
Jeršič, M. Zimsko-športni turistični Kraji - Razvojne možnosti in Dileme. dela 1989, 254-262.