(1)
Langhagen-Rohrbach, C. Finančni središči Frankfurt Main in Zürich in Njuni Obmestji – Primerjava Regionalih Struktur . dela 2003, No. 19, 63-76. https://doi.org/10.4312/dela.19.63-76.