(1)
Nicod, J. Razumevanje Okoljskih Problemov Na Dinarskem Krasu. dela 2003, No. 20, 27-41. https://doi.org/10.4312/dela.20.27-41.