(1)
Zupančič, J. Geografski Pristopi K proučevanju Kriznih območij. dela 2006, 161-179.