(1)
Rebernik, D. Procesi Funkcijske Preobrazbe V Starih Mestnih središčih: Primer Kranja, Kamnika in Škofje Loke. dela 2021, No. 52, 5-27. https://doi.org/10.4312/dela.52.5-27.