1.
Sitar J. Organizacijski učinki socialnega kapitala pri delovanju organizacij v Upravni enoti Litija. dela. 2021;(56):109-130. doi:10.4312/dela.56.109-130