1.
Klemenčič MM. Socialnoekonomska in prostorska problematika samotnih kmetij v KS Črna. dela. 1986;(2):51-56. doi:10.4312/dela.2.51-56