1.
Klemenčič V, Gosar A. Tromeja - Obmejna regija Jugoslavije, Avstrije in Italije. dela. 1990;(7):1-184. doi:10.4312/dela.7.1-184