1.
Pavšek M. Simulacija ogroženosti površja zaradi snežnih plazov v slovenskih Alpah. dela. 2002;(18):115-132. doi:10.4312/dela.18.115-132