1.
Komac B. Aplikativne možnosti geografije pri preučevanju pobočnih procesov. dela. 2002;(18):171-193. doi:10.4312/dela.18.171-193