1.
Zupan S. Vloga in pomen regionalnega razvojnega naĨrtovanja - primer Gorenjske. dela. 2002;(18):533-548. doi:10.4312/dela.18.533-548