1.
Kladnik D. Integralna obremenjenost prodnih ravnin Slovenije. dela. 2002;(18):635-648. doi:10.4312/dela.18.635-648