1.
Langhagen-Rohrbach C. Finančni središči Frankfurt/Main in Zürich in njuni obmestji – primerjava regionalih struktur . dela. 2003;(19):63-76. doi:10.4312/dela.19.63-76