1.
Nicod J. Razumevanje okoljskih problemov na dinarskem krasu. dela. 2003;(20):27-41. doi:10.4312/dela.20.27-41