1.
Sić M. Pomen kolodvorskih predelov v prostorsko-funkcijskem razvoju Zagreba. dela. 2004;(22):67-76. doi:10.4312/dela.22.67-76