1.
Potočnik Slavič I. Podeželje na prelomu tisočletja: izzivi in problemi. dela. 2004;(22):146. doi:10.4312/dela.22.146