1.
Klemenčič MM. Regija in regionalna struktura Slovenije. dela. 2005;(23):5-58. doi:10.4312/dela.23.5-58