1.
Plut D. Varstvo okolja in prostorski razvoj Slovenije. dela. 2005;(23):278. doi:10.4312/dela.23.278