1.
Naprudnik M. Regionalno in prostorsko planiranje ali regionalno-prostorsko planiranje. dela. 2005;(24):23-35. doi:10.4312/dela.24.23-35