1.
Drozg V. Odnos med življenjskim stilom in tipom stanovanjske hiše. dela. 2006;(25):123-132. doi:10.4312/dela.25.123-132