1.
Cunder T. Slovensko podeÅželje in nova strategija razvoja. dela. 2006;(25):147-158. doi:10.4312/dela.25.147-158