1.
Klemenčič MM. Teoretski pogled na razvojne strukture slovenskega podeželja. dela. 2006;(25):159-171. doi:10.4312/dela.25.159-171