1.
Potočnik Slavič I. Podeželje v sodobnih razvojnih razmerah. dela. 2006;(25):245-246. doi:10.4312/dela.25.245-246