1.
Kušar S, Černe A. Regionalni, prostorski in okoljski kazalci za vrednotenje regionalnega razvoja, strukture in potencialov. dela. 2006;(26):27-41. doi:10.4312/dela.26.27-41