1.
Ravbar M. Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj?. dela. 2007;(27):81-100. doi:10.4312/dela.27.81-100