1.
Špes M. Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj. dela. 2008;(29):49-62. doi:10.4312/dela.29.49-62