1.
Kolenc Kolnik K. Razvoj geografskih kurikulov in izobraževalni potencial geografije na začetku 21. stoletja. dela. 2008;(29):77-87. doi:10.4312/dela.29.77-87