1.
Nemec L. Ustvarjanje produktivnega geografskega učnega okolja z vidika učnih stilov, oblik in metod. dela. 2008;(29):89-101. doi:10.4312/dela.29.89-101