1.
Potočnik Slavič I. Socialni kapital na slovenskem podeželju. dela. 2009;(31):21-36. doi:10.4312/dela.31.21-36