1.
Cigale D, Lampič B, Mrak I. Turistični obisk in zavarovana območja – primer Triglavskega narodnega parka. dela. 2010;(33):75-96. doi:10.4312/dela.33.75-96