1.
Potočnik Slavič I. Vključevanje kmetov v oskrbne verige: primer dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah. dela. 2010;(34):5-22. doi:10.4312/dela.34.5-22