1.
Vysoudil M, Lehnert M, Kladivo P. Toplotni stres v urbanem in suburbanem okolju ter njegova prostorska spremenljivost na primeru srednje velikega mesta. dela. 2016;(46):163-182. doi:10.4312/dela.46.163-182