1.
Rebernik D. Procesi funkcijske preobrazbe v starih mestnih središčih: Primer Kranja, Kamnika in Škofje Loke. dela. 2021;(52):5-27. doi:10.4312/dela.52.5-27