Vintar Mally, K. (2021). Socialno-ekonomske in okoljske značilnosti regionalnega razvoja Slovenije po letu 2010. Dela, (56), 53–87. https://doi.org/10.4312/dela.56.53-87