Altić, M. (2021). Vpliv Blaža Kocena (Blasiusa Kozenna) in njegovega geografskega atlasa na razvoj hrvaške šolske kartografije. Dela, (56), 193–218. https://doi.org/10.4312/dela.56.193-218